Overhandiging boek aan Kollumer museum Mr. Andreae

Terug naar homepagina

Overhandiging boek aan Kollumer museum Mr. Andreae

Geplaatst op: 28-08-2022

KOLLUM – Op vrijdag 26 augustus heeft de heer Siebren van der Zwaag het Kollumer Museum Mr. Andreae een exemplaar van het onlangs verschenen omvangrijke boek Geschiedenis van de veehandel en de veemarkten in Friesland overhandigd. De heer van der Zwaag uit Tzummarum is voorzitter van de Stichting Skiednis Fryske Feehannel en Feemerken. Deze stichting wil de herinnering aan de veehandel en de veemarkten in Friesland levendig houden.

Met dit geschenk sprak hij zijn waardering uit voor het feit dat het Kollumer Museum zijn zomerexpositie 2022 heeft gewijd aan het thema “Veemarkt en veehandelaren in Kollum e.o.”. Blikvanger op deze expositie is een grote hondenkar, die door de heer Van der Zwaag ter beschikking is gesteld. Hondenkarren werden vroeger wel gebruikt voor het vervoer van kalveren naar de markt. De heer van der Zwaag bleek bijzonder gecharmeerd te zijn van de expositie in het Kollumer Museum.

Hij had het boek eigenlijk al willen aanbieden bij de opening van de expositie, maar was toen verhinderd. Het boek werd in ontvangst genomen door de voorzitter van het bestuur van het Kollumer Museum, mevr. Trienke Riemersma. De expositie kan nog tot en met 26 november worden bezichtigd.

© Foto: Sake Beerstra

Over ons

HIM staat voor Handel Industrie en Middenstand en is een ondernemersvereniging waar diverse winkels en bedrijven uit Kollum e.o.  bij aangesloten zijn. De HIM is er door ondernemers, voor ondernemers.

Laatste tweets

@beleefkollum | Volg ons nu!

Er zijn momenteel geen recente tweets.

Contactgegevens

HIM Kollum
Postbus 120
9290 AC Kollum

E-mail: info@himkollum.nl
Website: www.beleefkollum.nl
Facebook: www.facebook.com/beleefkollum

Copyright © 2023 HIM / Beleef Kollum - Realisatie: Nextstep Design, Kollum