Grote belangstelling voor Jaarvergadering Plaatselijk Belang Kollum

Terug naar homepagina

Grote belangstelling voor Jaarvergadering Plaatselijk Belang Kollum

Geplaatst op: 21-03-2019

KOLLUM – Op woensdag 20 maart hield het Plaatselijk Belang Kollum weer hun jaarlijkse ledenvergadering. Deze vond plaats in De Colle en trok boven verwachte belangstelling. Tijdens de ledenvergadering werd naast de notulen en een financieel verslag ook een presentatie gehouden over de werkzaamheden van het Plaatselijk Belang Kollum van het afgelopen jaar. Louw Detmar, Trudy Meijer en Jaap Teeninga namen afscheid als bestuursleden. Ze werden hartelijk bedankt voor haar lange inzet. Nieuwe leden in het bestuur zijn Jori Heidstra en Wanda van der Land.

Ook kwamen tijdens de vergadering bestuursleden van het Oranje Comité Kollum aan het woord en presenteerden hun programma voor de aankomende Koningsdag. Wierd Kooistra kwam aan het woord en vertelde over de dorpenfederatie Kollumerland. Deze federatie vertegenwoordigd alle dorps- en plaatselijkbelangen uit voormalig Kollumerland, om samen sterk te staan tegenover de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslan. Daarnaast kwam Dhr. Fokke Jansma van het programmaraad van de Colle aan het woord en gaf Dhr. Erie Dam een update over de stand van zaken van het Openluchtspektakel “Salomon, Het Kollumer Oproer”

Raadsleden K. Merkus en F. Breeuwsma huldigde op deze avond alle Kollumer Kampioenen van het afgelopen jaar. In 2018 is het E-senior trio bestaande uit Meta van Dekken, Enola Kramer en Sjoukje Spijkerman van Wardy Kollum Nederlands kampioen acrogym geworden. Tot slot was er een optreden van shantykoor “De beurtskippers”.

Plaatselijk Belang Kollum
Plaatselijk Belang Kollum vertegenwoordigt de dorpsgemeenschap naar gemeentelijke- en andere instanties. Zij stelt zich tot doel dat de leefbaarheid in het dorp zo optimaal mogelijk blijft. Zij probeert zoveel mogelijk voorzieningen in het dorp te krijgen, c.q. te houden. Ook zet zij zich in voor de woningbouw, de verbetering van de wegen en de verlichting etc. Kortom voor alle zaken die het dorp leefbaar houden of maken.

20190320 Ledenvergadering Plaatselijk Belang 005

AGENDA

Donderdag 18 Augustus

Bouwvakfeest Kollum 2022

Ook dit jaar wordt de bouwvak in Kollum weer spetterend afgesloten met een driedaags grandioos feest voor jong en oud! Het Kollumer Bouwvakfeest wordt gehouden van 18 tot 20 augustus 2022.

Bouwvakfeest 2022

Bouwvakfeest 2022

#TROTSOPKOLLUM

#TROTSOPKOLLUM

© Foto: Wieger Holwerda

Over ons

HIM staat voor Handel Industrie en Middenstand en is een ondernemersvereniging waar diverse winkels en bedrijven uit Kollum e.o.  bij aangesloten zijn. De HIM is er door ondernemers, voor ondernemers.

Laatste tweets

@beleefkollum | Volg ons nu!

Er zijn momenteel geen recente tweets.

Contactgegevens

HIM Kollum
Postbus 120
9290 AC Kollum

E-mail: info@himkollum.nl
Website: www.beleefkollum.nl
Facebook: www.facebook.com/beleefkollum

Copyright © 2022 HIM / Beleef Kollum - Realisatie: Nextstep Design, Kollum