Wethouder Hanemaaijer bezoekt Kollum

Terug naar homepagina

Wethouder Hanemaaijer bezoekt Kollum

Geplaatst op: 22-03-2021

KOLLUM – Op donderdag 18 maart heeft wethouder Hanemaaijer van de gemeente Noardeast-Fryslân een bezoek aan Kollum gebracht. Op door Luinstra’s Fietsen ter beschikking gestelde elektrische fietsen werd een rondrit door het grootste dorp van de gemeente gemaakt. Van de noordelijke industrieterreinen naar de zuidelijke sportterreinen zijn alle plaatsen waar wensen voor leven bezocht. Met Yme Westra en Paul Maasbommel namens Plaatselijk Belang als gidsen werd de wethouder langs de punten in Kollum die om aandacht vragen geleid. Aangezien de ruimtelijke ordening in de gemeente en dus ook in Kollum onder de verantwoordelijkheid van wethouder Hanemaaijer valt ging de tocht vooral langs plaatsen waar er in Kollum wensen op dat gebied leven.

Er is een route gevolgd van het noorden van Kollum, de industrieterreinen Dwarsried en Jumaheerd, via het gebied van de scholen naar het deel van Kollum waar de grotere sportverenigingen zijn gevestigd. Bij de beide industrieterreinen is de aandacht gevestigd op het feit dat beide terreinen behoorlijk snel vollopen en dat er behoefte is aan een uitbreiding van de mogelijkheden voor de Kollumer ondernemers. Tevens is gewezen op het feit dat er al jaren om een oostelijke ontsluiting van Kollum wordt gevraagd, die er maar niet lijkt te komen. Dit ondanks het feit dat de terreinen aan de noord- en oostkant van Kollum liggen en nu alleen dwars door het dorp of met een enorme omweg kunnen worden bereikt. Tevens hebben de heren van Plaatselijk Belang aan gegeven dat Kollum zich steeds meer oriënteert op en belangrijk wordt voor Groningen en omstreken.

Via de Voorstraat werden de Campus Kollum en het Kindcentrum aangedaan. Hier is vooral aandacht gevraagd voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Met een braakliggend stuk grond waar in het verleden het gemeenschapscentrum de Colle stond en een zeer gedateerd Maartensplein aan de ene kant en een uit zijn voegen groeiende Campus aan de andere kant is er grote behoefte om dit deel van Kollum nu mooi af te ronden. Om de wethouder te laten zien dat het dorp ook zelf het een en ander voor elkaar weet te krijgen zijn ook het nieuwe speelterrein bij het Kindcentrum, het voeger Kaatsveld, en het Hertenkamp met een bezoekje vereerd. Op beide plaatsen heeft Plaatselijk Belang met steun van provincie, gemeente en diverse andere sponsoren mooie ontmoetingsplekken voor de Kollumers en hun gasten weten te realiseren.

In het zuiden van het dorp liggen langs de trekvaart de ijsclub, korfbalclub, voetbalclub en de tennisclub. Onder het genot van een kopje koffie hebben een aantal bestuursleden van deze verenigingen de wethouder ingelicht over de plannen van de verenigingen om de parken duurzamer te maken. En om aandacht gevraagd voor de soms nijpende parkeerproblemen in dit deel van Kollum. Als een na laatste stop is nog even gekeken bij de Molenkampsbrug. Deze zal op zeer kotertermijn op doorvaarthoogte worden gebracht zodat het project Watersportdorp Kollum eindelijk het rondje Kollum kan realiseren dat al zo lang een grote wens was. In het gemeentehuis is nog even nagepraat over de diverse zaken die op de agenda staan. Van die gelegenheid maakte Fokke Jansma namens de werkgroep Kollum 2030 gebruik om de wethouder de brief aan te bieden die deze werkgroep kort geleden heeft gestuurd aan college en raad van de gemeente Noardeast-Fryslân.

In de brief hebben de ondertekenaars 10 doelstellingen geformuleerd waaraan tot 2030 gewerkt moet worden om Kollum wel klaar te krijgen voor het daarop volgende decennium. Alle wensen, opmerkingen en observaties zijn genoteerd door de dorpencoördinator Saapke Nijhuis en projectleider Vastgoedontwikkelingen Karin Wierda genoteerd. Allen kijken terug op een af en toe koud en nat maar toch heel mooi fietstochtje door het grootste dorp van de gemeente.

20210318bezoekwethouderHanemaaijer (5)

© Foto: Sake Beerstra

 

AGENDA

Maandag 08 Maart

Welkom in Kollum

In Kollum is altijd wat te doen! Door de aanhoudende coronacrisis zijn er momenteel geen georganiseerde activiteiten, maar stil zitten is er niet bij! Iedereen is welkom en ervaar wat Kollum te bieden heeft!

#TROTSOPKOLLUM

#TROTSOPKOLLUM

Over ons

HIM staat voor Handel Industrie en Middenstand en is een ondernemersvereniging waar diverse winkels en bedrijven uit Kollum e.o.  bij aangesloten zijn. De HIM is er door ondernemers, voor ondernemers.

Laatste tweets

@beleefkollum | Volg ons nu!

Er zijn momenteel geen recente tweets.

Contactgegevens

HIM Kollum
Postbus 120
9290 AC Kollum

E-mail: info@himkollum.nl
Website: www.beleefkollum.nl
Facebook: www.facebook.com/beleefkollum

Copyright © 2021 HIM / Beleef Kollum - Realisatie: Nextstep Design, Kollum