Plaatselijk Belang

Terug naar homepagina

Plaatselijk Belang

logo PBkollum

Plaatselijk Belang Kollum vertegenwoordigt de dorpsgemeenschap naar gemeentelijke- en andere
instanties. Zij stelt zich tot doel dat de leefbaarheid in het dorp zo optimaal mogelijk blijft. Zij
probeert zoveel mogelijk voorzieningen in het dorp te krijgen, c.q. te houden. Ook zet zij zich in voor
de woningbouw, de verbetering van de wegen en de verlichting etc. Kortom voor alle zaken die het
dorp leefbaar houden of maken.

Hertenkamp
Het hertenkamp blijft een mooie trekpleister en recreatieplaats in Kollum. Het is en blijft een mooie
locatie om te bezoeken. Jong en oud komen langs om de dieren te zien, aaien en te voeren, maar ook
voor een praatje. Dagelijks bezoeken veel kinderen, evt. met hun (groot)ouders het Hertenkamp in
Kollum. Het hertenkamp is gelegen aan de Adje Lambertszlaan 2 in Kollum.

Dorpsbudget Sociale Vernieuwing
Plaatselijk Belang Kollum beschikt over het dorpsbudget Sociale Vernieuwing. Dit budget is door de
gemeente beschikbaar gesteld, maar Plaatselijk Belang moet voor het verstrekken van deze gelden
jaarlijks achteraf verantwoording aan de gemeente afleggen. Het dorpsbudget is bedoeld voor
activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid in het dorp Kollum, bijv. het ondersteunen van
activiteiten die niet rechtstreeks voor subsidie in aanmerking komen, maar waaraan wel hoge
prioriteit gegeven wordt binnen onze dorpsgemeenschap. In principe kan elke vereniging, club of
groepering een aanvraag indienen, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden.

Volkstuinen
Het Plaatselijk Belang Kollum beschikt over ongeveer 80 volkstuinen aan de Hessenweg. Voor 27,50
per jaar zijn de percelen te huur. Onze contactpersonen zijn de heren H. Dijkstra en G. Ploeg.
Nieuwe leden zijn welkom. De contributie is € 8,- per gezin per jaar. Heeft u vragen of opmerkingen,
laat het ons weten. Het liefst via e-mail plaatselijkbelang.kollum@gmail.com.

Dagelijks bestuur:

Yme Westra (voorzitter)
Shirley van der Bij (secretaris)
Klaas Jan Stellema (Penningmeester)
Griet Spijkerman
Jaap Teeninga
Louw Detmar
Peter Kooistra
Rem Broekema
Rina Sterkenburg

Actueel
Op dinsdag 14 maart 2017 houdt het Plaatselijk Belang Kollum weer hun jaarlijkse ledenvergadering.
Deze vindt plaats in De Colle om 19.30 uur. Gelijk na de vergadering zal het trio “GeDoBr” een
optreden verzorgen met hun liedjesprogramma over ‘Echte Keardels’’. Dit jaar ontvangen de leden
geen persoonlijke uitnodiging meer in de vorm van een nieuwsbrief, maar kunnen dit bericht als
zodanig beschouwen. Tijdens ledenvergadering is er een jaaroverzicht van de activiteiten van het
Plaatselijk Belang Kollum. Op de ledenvergadering van 14 maart 2017 zijn niet-leden ook welkom. De
entree is gratis voor iedereen, maar de niet-leden worden gevraagd lid te worden.

Lid worden?
Nieuwe leden zijn welkom. De contributie is € 8,- per gezin per jaar. Met uw lidmaatschap
ondersteunt u het Plaatselijk Belang in haar streven het woon-, leef- en werkklimaat in het dorp te
bevorderen. Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Het liefst via e-mail: plaatselijkbelang.kollum@gmail.com.

 

20160523 Plaatselijk Belang Kollum 007

AGENDA

Woensdag 26 April

Kollumer Katdagen 2017

Kollumer Katdagen 2017 26 t/m 30 april 2017

Over ons

HIM staat voor Handel Industrie en Middenstand en is een ondernemersvereniging waar diverse winkels en bedrijven uit Kollumerland bij aangesloten zijn. De HIM is er door ondernemers, voor ondernemers.

Laatste tweets

@beleefkollum | Volg ons nu!

Er zijn momenteel geen recente tweets.

Contactgegevens

HIM Kollum
Postbus 120
9290 AC Kollum

E-mail: info@himkollum.nl
Website: www.beleefkollum.nl
Facebook: www.facebook.com/beleefkollum

Copyright © 2017 HIM / Beleef Kollum - Realisatie: Nextstep Design, Kollum