Plaatselijk Belang

Terug naar homepagina

Plaatselijk Belang

logo PBkollum

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

KOLLUM – Plaatselijk Belang Kollum vertegenwoordigt de dorpsgemeenschap naar gemeentelijke- en andere instanties. Zij stelt zich tot doel dat de leefbaarheid in het dorp zo optimaal mogelijk blijft. Zij probeert zoveel mogelijk voorzieningen in het dorp te krijgen, c.q. te houden. Ook zet zij zich in voor de woningbouw, de verbetering van de wegen en de verlichting etc. Kortom voor alle zaken die het dorp leefbaar houden of maken. 

Doelstelling: 

  • zich zonder politieke bedoelingen in te zetten voor de maatschappelijke en materiële belangen van het dorp Kollum en zijn inwoners.
  • het versterken van het sociaal-culturele leven waar dat mogelijk en gewenst is.
  • het versterken van de dorpsgemeenschap.

 

Hertenkamp
Het hertenkamp blijft een mooie trekpleister en recreatieplaats in Kollum. Het is en blijft een mooie locatie om te bezoeken. Jong en oud komen langs om de dieren te zien, aaien en te voeren, maar ook voor een praatje. Dagelijks bezoeken veel kinderen, evt. met hun (groot)ouders het Hertenkamp in Kollum. Het hertenkamp is gelegen aan de Adje Lambertszlaan 2 in Kollum.

Dorpsbudget Sociale Vernieuwing
Plaatselijk Belang Kollum beschikt over het dorpsbudget Sociale Vernieuwing. Dit budget is door de gemeente beschikbaar gesteld, maar Plaatselijk Belang moet voor het verstrekken van deze gelden jaarlijks achteraf verantwoording aan de gemeente afleggen. Het dorpsbudget is bedoeld voor activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid in het dorp Kollum, bijv. het ondersteunen van activiteiten die niet rechtstreeks voor subsidie in aanmerking komen, maar waaraan wel hoge prioriteit gegeven wordt binnen onze dorpsgemeenschap. In principe kan elke vereniging, club of groepering een aanvraag indienen, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden.

Dagelijks bestuur:
Yme Westra (voorzitter)
Trudy Meijer (secretaris)
Klaas Jan Stellema (penningmeester)
Griet Spijkerman
Jaap Teeninga
Louw Detmar
Theo Lei
Rem Broekema
Rina Sterkenburg

(Alle bestuurders doen de werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding)

Lid worden?
Nieuwe leden zijn welkom. De contributie is € 7,50 per gezin per jaar. Met uw lidmaatschap ondersteunt u het Plaatselijk Belang in haar streven het woon-, leef- en werkklimaat in het dorp te bevorderen. Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Het liefst via e-mail: plaatselijkbelang.kollum@gmail.com.

Voor meer informatie, klik op onderstaande items:

 

Contact
Vereniging Plaatselijk Belang Kollum
Secretariaat, Sjoerdaweg 20, 9291 NH Kollum
plaatselijkbelang.kollum@gmail.com

RSIN nummer/fiscaalnummer: 806317802

20160523 Plaatselijk Belang Kollum 007

AGENDA

Zaterdag 05 Augustus

Autocross NK Rodeoklasse

Zaterdag 05 augustus 2017 is er op de Van der Schaaf Circuit in Kollum Autocross NK Rodeoklasse. (11.00 - 19.00 uur)

Over ons

HIM staat voor Handel Industrie en Middenstand en is een ondernemersvereniging waar diverse winkels en bedrijven uit Kollumerland bij aangesloten zijn. De HIM is er door ondernemers, voor ondernemers.

Laatste tweets

@beleefkollum | Volg ons nu!

Er zijn momenteel geen recente tweets.

Contactgegevens

HIM Kollum
Postbus 120
9290 AC Kollum

E-mail: info@himkollum.nl
Website: www.beleefkollum.nl
Facebook: www.facebook.com/beleefkollum

Copyright © 2017 HIM / Beleef Kollum - Realisatie: Nextstep Design, Kollum